REVIZE KOMÍNŮ A KONTROLA SPALINOVÝCH CEST

Bc. Ondřej Fabián
Pro potřeby právnických a fyzických osob provádíme revize komínů a kontroly spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. a dle platných norem (ČSN 734201, změna Z2 z roku 2013).

Revize komínu: provádí se při uvádění spalinové cesty do provozu nebo při významné změně: při kolaudaci objektu, při výměně spotřebiče, při změně paliva, při vyhoření sazí. Kontrolu může provádět odborně způsobilá osoba s živnostenským oprávněním „kominictví“a která je zároveň revizním technikem spalinových cest. Každého revizního technika si můžete ověřit na oficiálních stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky (zadáním čísla oprávnění 002/2012 ukáže databáze jméno revizního technika)

Kontrola spalinových cest: provádí se pravidelně v intervalech stanovených ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. Kontrolu může provádět odborně způsobilá osoba s živnostenským oprávněním „kominictví“.

  • Plynná paliva: 1x za rok, čištění 1x za rok
  • Plynná paliva, kondenzační kotel 1x za dva roky
  • Kapalná paliva: 1x za rok, čištění 3x za rok
  • Tuhá paliva: 1x za rok, čištění 3x za rok

Ceny jsou na všechny práce stanovovány individuálně na základě rozsahu. Orientačně jsou ceny následující:

  • Revize komínu od 1 200,-Kč bez DPH za jeden průduch.
  • Kontrola spalinových cest od 450,-Kč bez DPH za jeden průduch.

Fabian-HK s.r.o.

Revize plynu a tlakových nádob, kontroly kotlů a klimatizací, projekce:
Ing.Josef Fabián
mobil: 602 662 832
josef.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob, revize a kontroly komínů, kontroly kotlů a klimatizací:
Bc.Ondřej Fabián
mobil: 724 281 331
ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob:
Petr Beneš
mobil: 724 123 758
petr.benes@fabian-hk.cz
Měření emisí, měření hluku, kontroly kotlů a klimatizací:
Ing.Leoš Slabý
mobil: 603 472 640
leos.slaby@fabian-hk.cz

Ing. Josef Fabián

Projekce a průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Benešová
mobil: 723 434 813
iva.benesova@fabian-hk.cz
Projekce:
Veronika Hynková
mobil: 778 485 544
veronika.hynkova@fabian-hk.cz
Projekce:
Jakub Gregora
mobil: 728 018 988
jakub.gregora@fabian-hk.cz