MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Na oblast svého podnikání je firma vybavena a vlastní:

 • na dopravu – tři osobní vozidla Škoda,
 • na zpracování projektů a PENB počítačové vybavení na čtyři pracoviště včetně tisku, kopírování, skenování a programového vybavení,
 • na měření emisí analyzátory spalin MRU a TESTO s elektrochemickými články, analyzátory spalin ABB a Saxon Junkalor s infračervenou spektromitrií
 • na kontroly účinnosti kotlů přístroje a analyzátory MRU a TESTO,
 • na detekci úniku plynu dva přístroje Sewerin Snooper Mini a
 • na velmi jemnou detekci úniku plynu přístroj Sewerin EX-TEC SR6
 • na provedení 4 Pa testu přístroj MRU ,
 • na kontrolu tlakových nádob ultrazvukový tloušťkoměr,
 • na měření délek dálkoměr f. Bosch,
 • na provádění tlakových zkoušek kompresor a manometry příslušného rozsahu,
 • na provádění kontrol spalinových cest a revizí komínů: barevná inspekční kamera se záznamovým zařízením Woehler.

Fabian-HK s.r.o.

Revize plynu a tlakových nádob, kontroly kotlů a klimatizací, projekce:
Ing.Josef Fabián
mobil: 602 662 832
josef.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob, revize a kontroly komínů, kontroly kotlů a klimatizací:
Bc.Ondřej Fabián
mobil: 724 281 331
ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob:
Petr Beneš
mobil: 724 123 758
petr.benes@fabian-hk.cz
Měření emisí, měření hluku, kontroly kotlů a klimatizací:
Ing.Leoš Slabý
mobil: 603 472 640
leos.slaby@fabian-hk.cz

Ing. Josef Fabián

Projekce a průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Benešová
mobil: 723 434 813
iva.benesova@fabian-hk.cz
Projekce:
Veronika Hynková
mobil: 778 485 544
veronika.hynkova@fabian-hk.cz
Projekce:
Jakub Gregora
mobil: 728 018 988
jakub.gregora@fabian-hk.cz