KONTROLY ÚČINNOSTI KOTLŮ A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

Bc. Ondřej Fabián a Ing. Leoš Slabý
Podle vyhlášky č. 194/2013 Sb. zpracováváme kontroly účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie v objektech pro podnikání právnických a fyzických osob od výkonu zdrojů 20 kW.

Podle vyhlášky č. 193/2013 Sb. zpracováváme kontroly klimatizačních zařízení v objektech pro podnikání právnických a fyzických osob od chladícího výkonu 12 kW. Chladícím výkonem se rozumí příkon pohonu zdroje chladu.

Kontroly účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie se provádějí:

a) od výkonu 20kW do 100kW včetně:
1x za 10 let u všech paliv,
b) nad 100kW výkonu:
1x za 2 roky u tuhých a kapalných paliv
1x za 4 roky u plynných paliv.

Kontroly klimatizačních zařízení se provádějí

  • od jmenovitého chladícího výkonu 12 – 100 kW: 1x za 10 let
  • od jmenovitého chladícího výkonu nad 100 kW: 1x za 4 roky

U neprovedených kontrol se provozovatel zdroje tepla vystavuje riziku pokuty 100 000,-Kč.

Ceny jsou na všechny kontroly stanovovány individuálně na základě rozsahu prací. Orientačně jsou naše ceny následující:

  • - Kontroly kotlů od 3 000,- Kč za kotel, popř. za kotelnu.
  • - Kontroly klimatizačních zařízení od 5 000,- Kč za zdroj.

Fabian-HK s.r.o.

Revize plynu a tlakových nádob, kontroly kotlů a klimatizací, projekce:
Ing.Josef Fabián
mobil: 602 662 832
josef.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob, revize a kontroly komínů, kontroly kotlů a klimatizací:
Bc.Ondřej Fabián
mobil: 724 281 331
ondrej.fabian@fabian-hk.cz
Revize plynu a tlakových nádob:
Petr Beneš
mobil: 724 123 758
petr.benes@fabian-hk.cz
Měření emisí, měření hluku, kontroly kotlů a klimatizací:
Ing.Leoš Slabý
mobil: 603 472 640
leos.slaby@fabian-hk.cz

Ing. Josef Fabián

Projekce a průkazy energetické náročnosti:
Ing. Iva Benešová
mobil: 723 434 813
iva.benesova@fabian-hk.cz
Projekce:
Veronika Hynková
mobil: 778 485 544
veronika.hynkova@fabian-hk.cz
Projekce:
Jakub Gregora
mobil: 728 018 988
jakub.gregora@fabian-hk.cz